Obelisc

Aquests obeliscos representen els seus amics que es varen morir abans de temps.

El tros que li falta als obeliscos és el tros que els falta a ells de vida.